Održan stručni skup za kurikularnu reformu Kantona Sarajevo

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kanona Sarajevo u saradnji sa Misijom OSCE-a organizovalo je danas stručni skup sa predmetnim radnim grupama za kurikularnu reformu Kantona Sarajevo, u prostorijama Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurosne studije.

Stručnom radnom skupu prisustvovalo je 29 predmetnih radnih grupa na čelu sa ekspertnom radnom grupom Kantona Sarajevo i dr Borisom Jokićem.

Cilj stručnog skupa je bio upoznati predmetne grupe sa BiH ZJNPP, unaprijediti model metodologije izrade predmetnih kurikuluma kao i upoznati članove stručnog tima s procesom izrade ishoda i osnovama okvira za vrednovanje.