Održana sjednica Zajednice direktora srednjih škola: Izjednačavanje visine godišnje participacije školarine učenika

Ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović prisustvovao je sjednici Zajednice direktora srednjih škola koja je održana u prostorijama Srednje zubotehničke škole. Pokretanje procesa reforme prvenstveno nastavnih planova, a nakon toga i programa sa posebnim osvrtom na srednje tehničke i stručne škole tema je o kojoj je ovom prilikom razgovarano.

Bilo je riječi i o provedbi on line upisa u srednje škole i izjednačavanju visine godišnje participacije školarine učenika u svim srednjim školama.

Ovom prilikom, predstavnici Ekonomske i Poslovno - komercijalne i trgovačke škole su prezentirali projekte on line sedmice u njihovim školama, a što je ocijenjeno uspješno provedenim. S tim u vezi, predloženo je i svim drugim srednjim školama koje imaju potrebnu opremu, odnosno tehnološke pretpostvake, da slijedeći njihov primjer ovakve projekte provedu i u svojim školama. On line sedmica je predviđena isključivo u srednjim školama u mjesecu novembru, što je u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju. Potcrtano je da je ona nije predviđena u osnovnim školama.

Sugerisano je svim školama da se, ukoliko posjeduju odgovarajuće kapacitete, uključe u provođenje aktivnosti obrazovanja odraslih. Najavljena je izrada dokumenta koji će prethoditi uvođenju dualnog sistema u srednje škole.

Bit će provedena interna i eksterna provjere znanja učenika, što je također u skladu sa  Zakonom o srednjem obrazovanju.

Na ovom sastanku date su neophodne informacije direktorima srednjih škola da ojačaju kapacitete škola, a sve s ciljem jačanja njihovih mogućnosti pri apliciranju na IPA fondove.

Ovu priliku ministar Kazazović je iskoristio i za obilazak učenika Srednje zubotehničke škole, pri čemu se duže zadržao sa budućim zubnim tehničarima koji su obavljali praktični dio svoje nastave.