Okončan drugi konkursni rok za upis učenika u prvi razred srednje škole u Kantonu Sarajevo

U organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, jučer je okončan drugi on-line upisni rok u srednje škole na području Kantona Sarajevo, a u okviru kojeg je upisan 91 učenik.

Konačne rang liste pomenutog upisnog roka objavljene su jučer u 16:00 sati na web stranici: https://upis.emis.ba i više se neće mijenjati. 

Od tog momenta učenici su stekli pravo upisa u program srednjeg obrazovanja u kojem se nalaze u okviru upisne kvote.

U narednom periodu slijedi detaljna analiza prvog i drugog konkursnog roka za upis učenika u prvi razred srednje škole u Kantonu Sarajevo za školsku 2019/2020. godinu.