Okončana edukacija za 56 asistenata u nastavi: ”Neophodno sistemski riješiti problem u inkluzivnom obrazovanju”

U Prvoj osnovnoj školi danas je okončana trodnevna edukacija za 56 asistenata u nastavi, koji volonterski rad realiziraju u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo. Edukacija je počela u ponedjeljak, a realizirali su je certificirani treneri Nihada Čolić i Jasna Nikšić, kao i predsjednica Udruženja “Dajte nam šansu” Ines Kavalec.


Ovom prilikom, asistentima se danas obratio i ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović, koji je istakao da će se u narednom periodu posebna pažnja posvetiti angažmanu asistenata i sistemskom rješavanju problema u inkulzivnom obrazovanju.


U narednom periodu, planira se organizirati nastavak edukacije asistenata u nastavi u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS i Udruženja “Dajte nam šansu” koje daje veliki doprinos u obrazovanju djece sa preprekama u učenju.