Osnovano Vijeće mladih Kantona Sarajevo, budući partner resornom ministarstvu u izradi strategije za mlade

Osnivačka skupština Vijeća mladih Kantona Sarajevo održana je danas, a u njen sastav imenovani su predstavnici pet općinskih vijeća mladih sa područja Kantona. Ovo je prvo udruženje osnovano na kantonalnom nivou u FBiH koje će predstavljati interese mladih, a njegovom konstituisanju prisustvovao je i ministar za obrazovanje, nauku i mlade KS Damir Marjanović.
„Vijeće je osnovano s ciljem da djeluje kao savjetodavno tijelo vlastima u smislu njihovog informisanja o problemima mladih, ali i da u partnerstvu s njima učestvuje u pripremi i izradi odluka od značaja za mlade ljude“, istakao je Ernad Deni Čomaga, predsjednik Vijeća mladih Općine Novo Sarajevo.
Među brojnim zacrtanim ciljevima Vijeća mladih KS navedeni su: koordiniranje saradnje i rada općinskih vijeća mladih, legitimno zastupanje interesa svojih članica, učešće u izradi i provedbi strategije prema mladima u Kantonu Sarajevo, provođenje zajedničkih projekata vijeća mladih na svim nivoima vlasti, te učešće u stručnim radnim tijelima i komisijama pri organima kantonalne uprave.
Na osnivačkoj skupštini su odabrana upravljačka tijela Vijeća mladih, te usvojen Statut. Za predsjednika ovog udruženja imenovan je Saud Karić.
U svom obraćanju ministar Marjanović poželio je uspjeh u budućem radu članovima Vijeća kao ravnopravnim partnerima koji će imati punu podršku resornog ministarstva za sve što budu radili, a posebno u izradi strategije za mlade KS.
„Ministarstvo očekuje puno učešće i doprinos Vijeća mladih u izradi, implementaciji i monitoringu strategije za mlade, a to znači da od vas očekujemo najbolje ideje koje, smatramo, trebate sami kreirati, a mi ćemo vam stajati na raspolaganju da se zajedno izborimo za dobre, mudre i pametne ciljeve", rekao je ministar Majanović, te dodao kako se nada da će strategija biti donesena u ovoj godini.
Kazao je također da će za njenu izradu biti potrebna novčna sredstva, ali da se za dobre projekte i ideje novac uvijek pronađe, kako u budžetu tako i u grantovima za projkete mladih, te je najavio administrativnu i logističku podršku Ministarstva radu ovog udruženja.