Poboljšati čitalačku i matematičku pismenost učenika, kao i onu iz oblasti prirodnih nauka

S ciljem poboljšanja čitalačke i matematičke pismenosti učenika, kao i one iz oblasti prirodnih nauka, Komisija za izradu Akcionog plana održala je jučer sastanak.

Kako je najavljeno, ovo je samo jedan od sastanaka koje resorno ministarstvo planira redovno održavati, jer je bitno da se konstantno poboljšava kvalitet obrazovanja za svu djecu i mlade, a koje je usklađeno sa međunarodnim standardima obrazovanja.

Osim ministrice za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Zinete Bogunić, u sastavu ove komisije su i: Adila Pašalić Kreso, Dženana Husremović, Radmila Rangelov Jusović, Žaneta Džumhur, Aleksandra Krstović i Namir Ibrahimović.