Podrška aktivnostima koje doprinose pravilnom socijalnom razvoju djece

Aktivnosti iz oblasti prevencije kriminaliteta u sklopu Projekta „Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa u Bosni i Hercegovini“ sa učenicima šestih razreda u Kantonu Sarajevo realizuje Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine u saradnji sa Federalnom upravom policije, Ministarstvom unutrašnjih poslova KS i Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade KS.

Na sastanaku, koji je održan jučer, prezentovana je informacija o realiziranim sadržajima iz oblasti prevencije kriminaliteta u svim osnovnim školama na području Općine Novi Grad, te je predstavljen plan nastavka aktivnosti u ostalim općinama Kantona.

Najavljeno je da će policijski službenici u saradnji sa pripadnicima specijalnih jedinica učenike informisati na koji način će prevenirati neprihvatljive oblike ponašanja i kroz edukaciju nastojati ojačati povjerenje naših učenika u institucije sistema.

Također, bit će predstavljen i rad službenog policijskog psa, koji je obučen da traga i otkriva skrivene predmete, a sve s namjerom da se kod đaka razvije svijest da se neprihvatljivi oblici ponašanja ne isplate i da loša djela uvijek budu otkrivena.

Ministar za obrazovanje, nauku i mlade KS Elvir Kazazović istakao je kako je vrlo važno da ove aktivnosti postanu dio sistemskog rješenja u prevenciji kriminaliteta i obećao da će nakon pilot faze ovog projekta one biti integrisane i u nastavni plan i program.

“Spremni smo podržati sve aktivnosti koje doprinose pravilnom socijalnom razvoju djece i utiču na razvijanje i učvršćivanje prosocijalnih oblika ponašanja”, najavio je ministar Kazazović, te dodao kako je posebno važan multisektorski pristup u prevenciji kriminaliteta.

Predstavnici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine zahvalili su se partnerima na saradnji i podršci, te informisali prisutne da će nakon realizacije pilot faze projekta u Kantonu Sarajevo iste aktivnosti biti realizirane u ostalim kantonima Federacije Bosne i Hercegovine i u Republici Srpskoj.