Podrška Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS i firme QSS za implementaciju projekta "E-dnevnik" u školama BPK

Sporazum o implementaciji projekta "Elektronski dnevnik" u osnovnim školama Bosansko-podrinjskog kantona (BPK) potpisali su danas ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović i ministar obrazovanja BPK Damir Žuga.

Kako je istaknuto, Sporazum je osnova za saradnju u realizaciji ovog i drugih projekata u oblasti obrazovanja dva kantona.

Kanton Sarajevo je počeo implementaciju projekta "Elektronski dnevnik" u ovoj školskoj godini, s ciljem unapređenja odgojno-obrazovnog rada u školama kao i osiguranja bolje transparentnosti i komunikacije na relaciji učenik-nastavnik-roditelji. Riječ je pilot projektu vođenja odjeljenske knjige u elektronskom obliku koji se uspješno implementira u 10 osnovnih škola.

"Ovaj projekt predviđa ukidanje printanih dnevnika u svim osnovnim školama Kantona Sarajevo već od naredne školske godine. Namjera nam je da pomognemo i isto omogućimo školama u Bosansko-podrinjskom kantonu, zbog čega je ovaj sporazum i potpisan", izjavio je ovom prilikom ministar Kazazović.

Rekao je da je tim povodom firma QSS iz Sarajeva poklonila softver za realizaciju projekta "E-dnevnik" u školama BPK. Po riječima njenog direktora Isana Selimovića,  to je jedna od aktivnosti koju je QSS kao društveno odgovorna kompanija upriličila povodom 20. godišnjice uspješnog poslovanja.

Ministar Žuga je zahvalio na ovom gestu i donaciji, te je najavio da će implemetacija pilot projekta "E-dnevnik" u BPK početi u goraždanskoj OŠ "Fahro Baščelija" u februaru naredne godine. Do septembra 2018. godine u njegovu realizaciju bi trebalo biti uključeno još devet škola, najavio je.

Ovom prilikom, najavljena je i donacija 250 lektira bibliotekama osnovnih i srednjih škola BPK od Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih KS.