Podršku dalo Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS: Počela međunarodna zimska škola "Korporativna sigurnost i zaštita"

Međunarodna šestodnevna zimska škola ”Korporativna sigurnost i zaštita” počela je jučer na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu. Riječ je o regionalnom akademskom programu koji provodi pomenuti Fakultet u saradnji sa Veleučilištem Velika Gorica iz Republike Hrvatske i u partnerstvu sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade KS.

Više od 40 polaznika, profesionalaca i praktičara, te studenata iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i sa Kosova imaju priliku da kroz praktičnu nastavu podijele iskustva i znanje sa drugim učesnicima, sve s ciljem savladavanja programa korporativne sigurnosti i zaštite.

Organizatori ističu da je neophodno realizirati ovakve skupove jer je potreba za sigurnosnim službama sve izraženija.

"Više nego ikada se javlja potreba za stalnim vezama sigurnosnih službi i velikih korporacija koje su vrlo često predmeti napada, od terorističkih do onih organizovanog kriminala. Kao društveno odgovorna visokoobrazovna ustanova, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije kontinuirano kreira nove programe kao doprinos funkcionalnoj edukaciji kadra iz sistema zaštite i sigurnosti", naglašava Nedžad Korajlić, dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu.

U ime Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS, stručna savjetnica Melisa Mizdrak najavila je da će ovo ministarstvo i u budućnosti pomagati aktivnosti cjeloživotnog učenja.

"Važno je da se ulaže u ljudske resurse i pomaže ljudima koji su zaposleni da se dodatno osposobe", naglasila je Mizdrak i dodala da Fakultet za kriminalistiku na ovaj način afirmiše struku.

Strateški partneri u realizaciji ovog projekta su MICROSOFT Bosna i Hercegovina, te Agencija za zaštitu ljudi i imovine DSC, kao i Direkcija za koordinaciju policijskih tijela u BiH, Federalna uprava civilne zaštite, Privredna komora Kantona Sarajevo, JKP ZOI 84, Hotel „Maršal“, IPA Sarajevo, Magazin A&S Adria, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli i Visoka škola „CEPS-Centar za poslovne studije“ Kiseljak.