Potpisan Memorandum o saradnji između Njemačkog društva za međunarodnu saradnju - GIZ i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS

Memorandum o saradnji između Njemačkog društva za međunarodnu saradnju - GIZ  i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS potpisan je danas u Kantonu Sarajevo. Ovim memorandumom se definira saradnja između dvije institucije u okviru implementiranja projekta Stručno obrazovanje. GIZ, po nalogu njemačkog Saveznog ministarstva za međunarodnu saradnju i razvoj implementira projekt u oblasti srednjeg stručnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini.

Ministarstvo je prepoznalo potrebu za reformom sistema srednjeg stručnog obrazovanja te je kao rezultat dosadašnje saradnje došlo do potpisivanja Memoranduma o saradnji.

Ciljevi ovog projekta su: uvođenje kooperativnog obrazovanja na bazi standarda zanimanja, koji su urađeni u saradnji sa predstavnicima privrede i koji podržavaju potrebe tržišta rada, pri čemu učenici dobijaju mogućnost sticanja stručnih kompetencija i vještina u realnim radnim situacijama, edukacija mentora unutar firmi, koji bi kao voditelji obrazovnog procesa u firmama preuzeli odgovornost za učenike na praktičnoj nastavi, razvoj koncepta sistema ocjenjivanja učenika za koji su mjerodavne potrebe privrede te mjere za poboljšanje imidža srednjeg stručnog obrazovanja.

Memorandum je uime Ministarstva potpisao ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović, a uime GIZ-a Isabel Rapp, voditeljica GIZ projekta Stručno obrazovanje.