Potpisan Ugovor o akademskoj i obrazovnoj saradnji između Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i Univerziteta Fatih Sultan Mehmet u Istanbulu

Delegacija Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, koju predvodi ministar Elvir Kazazović, boravi u radnoj posjeti turskim institucijama obrazovanja i Direktoratu nacionalne edukacije. Kako navode iz resornog ministarstva, cilj ove posjete je jačanje saradnje između institucija obrazovanja Kantona Sarajevo i  Republike Turske.

Ovom prilikom, potpisan je i Ugovor o akademskoj i obrazovnoj saradnji između ovog kantonalnog ministarstva i Univerziteta Fatih Sultan Mehmet u Istanbulu, u oblasti visokog obrazovanja i istraživanja.

Ministar Kazazović najavio je da će se saradnja ogledati kroz razmjenu studenata, organizovanje zajedničkih radionica za studente i profesore, zajedničke naučne i istraživačke konferencije, podsticanje studenata da se uključe u ljetne škole u organizaciji ovih institucija, kao i imenovanje zajedničkog nadzora za magistarske i doktorske teze.

Zajedno sa ministrom Kazazovićem, u radnoj posjeti turskim institucijama obrazovanja i Direktoratu nacionalne edukacije borave i pomoćnica ministra Azemina Njuhović, direktor Gimnazije Obala Benjamin Hedžić, direktorica OŠ "Mirsad Prnjavorac" Sabiha Salčin i direktorica JU "Djeca Sarajeva" Jasmina Čongo.