Potpisani sporazumi o sufinansiranju izgradnje sale za tjelesni odgoj u školi u Dobroševićima, kao i objekta škole u naselju Aneks

Ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović potpisao je danas s predstavnicima Općine Novi Grad sporazume o sufinansiranju izgradnje sale za tjelesni odgoj u Osnovnoj školi „Mustafa Busuladžić“ - Dobroševići, kao i o namjenskom korištenju sredstava iz Budžeta KS za nastavak izgradnje objekta osnovne škole u naselju Aneks.

“Kako bi se stvorili adekvatni uslovi za odvijanje nastave iz predmeta Tjelesni i zdravstveni odgoj, bilo je potrebno izgraditi i fiskulturnu salu”, istakao je, ovom prilikom, ministar Kazazović te dodao kako je u ovoj godini resorno ministarstvo za ovu namjenu izdvojilo 500.000 KM.

Općina Novi Grad za istu namjenu osigurala je 300.000 KM.

Dogradnja objekta ove škole je započela 2014. godine, a za što su  Ministarstvo i Općina u svojim budžetima do sada su osigurali 2.015.040 KM.

Današnjim potpisivanjem sporazuma i sredstvima od 500.000 KM osiguran je i nastavak izgradnje objekta osnovne škole na Aneksu i to za završetak radova prve i dijela druge faze izgradnje.

Inače, projekt je započet 2014. godine u saradnji sa općinama Novi Grad Sarajevo i Novo Sarajevo. Implementator je Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo. Do sada su obezbjeđena i utrošena sredstva u iznosu od oko 3.500.000 KM koja su osigurala sva tri investitora u različitim omjerima. Procijenjena ukupna vrijednost investicije je oko 5.600.000 KM.