Potpisani ugovori, milion KM za podršku naučno-istraživačkoj djelatnosti u 2018. godini

Ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović potpisao je danas ugovore sa rukovodiocima fakulteta i instituta Univerziteta u Sarajevu, predstavnicima Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH i udruženja/fondacija kao dobitnicima sredstava za sufinansiranje naučno-istraživačkih projekata od posebnog interesa za Kanton Sarajevo u 2018. godini.

„Sredstvima Budžeta KS za ovu namjenu, Ministarstvo je sufinansiralo realizaciju 76 naučno-istraživačkih projekata, izdavanje 20 naučnih časopisa, organizaciju 43 naučna skupa, objavu 15 naučnih radova te troškove izrade doktorske disertacije za 60 kandidata“, objasnio je ministar Kazazović.

Kada je riječ o Univerzitetu u Sarajevu, ministar je naglasio da su svi oblici podrške koje Kanton Sarajevo kao osnivač pruža Univerzitetu u ovom periodu najznačajniji od preuzimanja osnivačkih prava Kantona nad Univerzitetom.

Potpisivanju ugovora je prisustvovao rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj koji je izrazio zadovoljstvo naporima i opredjeljenju nadležnih obrazovnih vlasti za ulaganje u naučno-istraživačku djelatnost i visoko obrazovanje što doprinosi razvoju, unapređenju i društvenom pozicioniranju Univerziteta u Sarajevu.

Ovom prilikom je istaknuto kako su u Budžetu Kantona Sarajevo za ovu godinu osigurana sredstva za podršku naučno-istraživačkoj djelatnosti u iznosu od milion KM.

Resorno ministarstvo je pomenuta sredstva usmjerilo u osposobljavanje kadrova za naučni i istraživački rad, usavršavanje naučno-istraživačkog osoblja, razvoj i uvođenje nove naučno-istraživačke infrastrukture te poticanje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata od interesa za Kanton Sarajevo i razvoj naučno-istraživačke djelatnosti.