Potpisani ugovori za realizaciju projekata „ Jedinstveni informacioni sistem Univerziteta u Sarajevu“ i “Unapređenje Integralnog informacionog sistema EMIS”

Ugovor o implementaciji i finansiranju novog projekta “Jedinstveni informacioni sistem Univerziteta u Sarajevu” potpisali su danas ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović i rektor ovog Univerziteta Rifet Škrielj. Riječ je o sistemu kojim će se osigurati kvalitetnije visoko obrazovanje.

“On podrazumjeva zajednički integrisani resurs podataka koji se organizira na najefektivniji i najefikasniji način u skladu sa osnovama softverskog inžinjeringa, a sve s ciljem uspješnog izvršavanja zadataka nadležnih obrazovnih vlasti i tijela visokoškolskih ustanova u okviru utvrđenih nadležnosti”, pojasnio je ovom prilikom ministar Kazazović.

Planirano je i da se ovim projektom omogući standardizacija postupaka i procesa, komparabilnost te postizanje kompatibilnosti svih članica Univerziteta u Sarajevu, čime se stvaraju preduslovi za ostvarenje ciljeva Bolonjske deklaracije u sklopu harmonizacije evropskog visokoškolskog prostora.

Pored ovog ministar Kazazović je s rektorom Škrijeljom potpisao i ugovor za finansiranje projekta unapređenja "Integralnog informacionog sistema EMIS" (Education Management Information System).

Kako je navedeno, nakon potpisvanja, ovaj projekt je u Bosni i Hercegovini i Kantonu Sarajevo pokrenut 2004. godine kao dio reforme obrazovnog sistema. Namjena mu je razvoj i implementacija novog informacionog sistema EMIS Web, čime bi se u potpunosti eliminisali postojeći školski i ministarski sistemi EMIS, te oni inkorporirali direktno u novi informacioni sistem EMIS Web.

Na taj način bi se riješili brojni problemi i poteškoće koje su uočene u dosadašnjoj praksi, poručeno je nakon potpisavanja ugovora.