Projekt energetske efikasnosti: U šest obrazovnih ustanova izvršena zamjena sistema zagrijavanja sa čvrstog goriva na prirodni gas

Povodom završetka radova na gasifikaciji toplane u Osnovnoj školi „Podlugovi“ u Ilijašu ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Zlatko Petrović, načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić, te predstavnici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS i KJKP „Sarajevogas“ d.o.o. posjetili su danas ovu obrazovnu ustanovu.
Radovi su realizovani u okviru projekta poboljšanja energetske efikasnosti zamjenom fosilnih goriva u kotlovnicama prirodnim gasom, kao ekološki prihvatljivijim gorivom sa manjom emisijom zagađujućih materija u zrak, a kojeg su u šest obrazovnih ustanova na području Kantona Sarajevo implementirali Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS i KJKP „Sarajevogas“.
Sredstva za realizaciju projekta ukupne vrijednosti 213.000,00 KM dodijelilo je Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša KS sa budžetske pozicije za „Projekte-programe iz namjenskih sredstava Federalnog fonda za zaštitu okoliša“ u 2012.godini.
„Od ukupnih sredstava izdvojenih za realizaciju projekta u školama, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša dodijelilo je OŠ „Podlugovi“ 99.000,00 KM. Rekonstrukcija kotlovnice, odnosno njena konverzija sa čvrstih goriva na gas, je koštala 147.666,00 KM tako da su dio nedostajućih sredstava obezbijedili KJKP „Sarajevogas“ i Općina Ilijaš“, izjavio je ministar Petrović ističući kako su očekivani efekti primjene projekta samo u ovoj osnovnoj školi na godišnjem nivou smanjenje emisija u zrak štetnog ugljendioksida za oko 70 tona, te po 1,5 tone sumpordioksida i ugljenmonoksida, uključujući i emisije brojnih drugih štetnih produkata sagorijevanja.
„Efekti primjene ovog projekta direktno utiču na kvalitet zraka, ali i zdravlje ljudi, zbog čega mi je drago da smo za početak njegove realizacije odabrali upravo obrazovne ustanove“, dodao je ministar Petrović i najavio da će i u ovoj godini još šest škola biti obuhvaćeno istim projektom gasifikacije.
Prema riječima direktora OŠ „Podlugovi“ Branislava Pavlovića rekonstrukcija kotlovnice je završena krajem prošle godine i od tada sistem grijanja funkcioniše sa novim energentom-prirodnim gasom ali uz znatno bolje efekte zagrijavanja i uz utrošak približno istih sredstava koja su ranije izdvajana za kupovinu uglja i nafte.
„Dva pristigla računa pokazuju da smo za isti novac dobili duplo bolje grijanje za naše učenike koji zimi često dolaze mokri u školu. Ovo je došlo kao spas, a riješili smo se i ćumura koji je veliki zagađivač“, objasnio je direktor.
Osim u Osnovnoj školi „Podlugovi“, projekt gasifikacije proveden je u i Drugoj, Četvrtoj, Sedmoj i Devetoj osnovnoj školi Ilidža i Osnovnoj školi „Hašim Spahić“, a prema informacijama iz „Sarajevogasa“ u toku je i postavljanje gasnog priključka i regulaciono-mjerne opreme za gas u Sedmoj osnovnoj školi u Blažuju. Realizaciju projekta finansijski su podržale i općine, što je prema ocjeni pomoćnice ministra za obrazovanje, nauku i mlade KS Azemine Njuhović dobar primjer da se kroz saradnju brojnih institucija mogu realizovati značajni projekti sa višestrukim korisnim rezultatima, kao što su u ovom slučaju štednja energije u školama, ali i poboljšanje kvaliteta zraka i očuvanje zdravlja djece.