Promocija inkluzivne kulture kroz planove i programe odjeljenskih zajednica

Predstavnici Kantonalne javne ustanove „Porodično savjetovalište“ i udruženja osoba sa invaliditetom: Saveza „Sumero“, Udruženja slijepih i Udruženja distrofičara Kantona Sarajevo posjetili su danas Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS i tom prilikom resornom ministru Elviru Kazazoviću predstavili svoje aktivnosti kojima promovišu inkluzivnu kulturu.

Aktivnosti simboličnog naziva „ZaJedno“ pokrenute su uz saglasnosti ovog ministarstva i Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica KS, a cilj im je promocija jednakih životnih prilika za sve osobe bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi.

Kako navode iz KJU "„Porodično savjetovalište“, intencija je da te aktivnosti dobiju kontinuitet kroz planove i programe odjeljenskih zajednica. To će biti precizirano posebnim programom koji će izraditi uposlenici ove javne ustanove i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mladih KS, dogovoreno je na današnjem sastanku.