Prostor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti preuređuje se za rad Izolatorija

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava u krugu Opće bolnice "Prim. dr Abdulah Nakaš"u naredna dva dana biće izmješten, a prostor u kojem se nalazio biće preuređen za potrebe rada Izolatorija sa jedinicom za respiratornu potporu.

U Vladi KS je, tim povodom, danas održan sastanak sa predstavnicma Instituta i Univerziteta u Sarajevu.

Dogovoreno je da se paralelno sa iseljenjem Instituta započne adaptacija i prilagodba prostora, kako bi se što prije osigurali i stavili u funkciju dodatni kapaciteti za ovaj oblik bolničkog zbrinjavanja, u slučaju potrebe. Cilj je što spremnije odgovoriti na eventualnu pojavu obolijevanja od koronavirusa u Kantonu Sarajevo i prevenirati širenje ove zarazne bolesti, istaknuto je.

Premijer KS Mario Nenadić naglasio je da je Vlada KS insistirala na efikasnosti cijelog postupka, uz obavezu da se s posebnom pažnjom postupa sa veoma važnom arhivskom građom Instituta prilikom njenog izmještanja.

Pitanje trajnog rješenja za smještaj Instituta i arhivske građe riješit će ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, te prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, UNSA i Institut.