Provedene procedure zajedničke nabavke usluga: Uposlenici i imovina javnih ustanova u nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade osigurani pod jednakim uslovima

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade već drugu godinu provodi proceduru zajedničke javne nabavke usluge osiguranja imovine, objekata i opreme osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo. I ove godine svi objekti i imovina škola osigurani su od šteta kod osiguravajuće kuće Triglav osiguranje, koja je ponudila najpovoljnije uslove.

“Procedura zajedničke nabavke usluge pokrenuta je u cilju sistemskog uređenja ovog pitanja. Na isti način, ove godine, Ministarstvo je provelo i proceduru zajedničke javne nabavke usluga osiguranja uposlenika predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola  te je potpisalo ugovor sa pomenutom osiguravajućom kućom”, kazao je resorni ministar Elvir Kazazović.

Istakao je da su na ovaj način sva imovina Kantona Sarajevo i uposlenici javnih ustanova u nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade osigurani pod jednakim uslovima.