Radno-konsultacijski sastanak o Prijedlogu zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo sa osvrtom na poglavlje koje se odnosi na učenike s teškoćama u razvoju

U organizaciji ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvira Kazazovića održan je zajednički sastanak sa akterima odgojno-obrazovnog procesa u KS na kojem je detaljno analiziran Prijedlog zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju sa posebnim osvrtom na poglavlje zakona koje se odnosi na učenike s teškoćama u razvoju i njihov položaj u odgojno-obrazovnom procesu. Kako je to i premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković naglasio na nedavnom sastanku sa svim akterima u obrazovnom procesu, u kontekstu novih zakona u obrazovanju, pitanja i teme koje tretiraju zakoni moraju biti do kraja iskomunicirane sa svima kojih se oni tiču kako bi se došlo do rješenja koja zadovoljavaju standarde i sve potrebe nastavno-odgojnih procesa.

Uz predstavnike resornog ministarstava, sastanku su prisustvovali direktori osnovnih i srednjih škola, specijalnih ustanova, predsjednici Sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja KS i Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH-Kantonalni odbor KS, Vijeća roditelja, kao i brojni predstavnici nevladinih organizacija i udruženja.

Nakon višesatne konstruktivne rasprave, sudionici su se usaglasili oko stavova ovog poglavlja koji se odnose na odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju učenika sa teškoćama u razvoju, odgojno-obrazovni i rehabilitacioni rad sa učenicima sa teškoćama u redovnim školama, kao i oko izrade individualno prilagođenog programa i upisa ovih učenika u škole.