Sajam zapošljavanja: Poslodavci traže stručnu radnu snagu koja može odgovoriti potrebama tržišta rada

U Domu mladih Centra Skenderija danas je otvoren Sajam zapošljavanja na kojem učestvuju predstavnici srednjih strukovnih škola Kantona Sarajevo koje na štandovima prezentiraju obrazovne profile koje školuju, te poslodavci koji imaju potrebe za upošljavanjem odgovarajućeg stručnog kadra.

Sajam je organizovala Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo u saradnji s Ministarstvom za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade KS, srednjim strukovnim školama, Udruženjem poslodavaca FBiH i Privrednom komorom Kantona Sarajevo.

Po riječima vršioca dužnosti direktora JU Služba za zapošljavanje KS Muhameda Bekte, na sajmu se predstavlja više od 70 poslodavaca koji imaju potrebu za angažovanjem radne snage. Poslodavci, kako je istakao, traže radnike koji mogu odgovoriti svim poslovnim zadacima.

"Pokušavamo kroz naše mjere aktivne politike zapošljavanja sufinansirati poslodavce da mogu zapošljavati osobe koje su na evidencijama nezaposlenih u KS", kazao je direktor Bekto.

Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Amela Dautbegović je ukazala na potrebu da se upisna politika u školama radi na osnovu potreba tržišta rada. Suština je, kako je istakla, da se školuju kadrovi koji će posjedovati odgovarajuća znanja i vještine koje su potrebne poslodavcima.

Kako je istaknuto tokom otvaranja sajma, poslodavci imaju potrebe za kompetentnom radnom snagom, te je potrebno da postojeći obrazovni sistem edukuje kadrove koji se mogu relativno brzo uključiti u proces rada. Jedan od mogućih načina je dualni sistem obrazovanja, o kome je na panel dikusiji pod nazivom "Primjena dualnog obrazovanja za potrebe tržišta rada u KS" govorio ministar za obrazovanje, nauku i mlade KS Elvir Kazazović. Naglasio je, između ostalog, da je ovaj sistem obrazovanja neophodno šire publicirati i primjenjivati kako bi se uspjelo odgovoriti potrebama tržišta rada.

Kako je istakao predsjednik Udruženja poslodavaca KS Safudin Čengić, poslodavci su zainteresovani za ovakav vid i način komunikacije sa obrazovnim institucijama i organima vlasti.

Dodao je da poslodavci podržavaju pristup dualnog obrazovanja u smislu da učenici strukovnih zanimanja provedu što više vremena na praksi, a ne samo da znanja stiču teorijski.

Naveo je da najviše nedostaje kadrova zanatskih zanimanja u metalskoj, drvopredađivačkoj industriji, kao i vozača.

Osim ponude slobodnih radnih mjesta kod poslodavaca koji učestvuju na sajmu, posjetioci mogu posjetiti i štand Službe za zapošljavanje KS gdje će se moći informisati o aktuelnim programima za podsticanje zapošljavanja, samozapošljavanja, obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije.


U okviru sajamskog programa organizovane su radionice, panel diskusije o posredovanju u zapošljavanju i potrebama poslodavaca za radnom snagom, dualnom obrazovanju, kao i ostali sadržaji.