Saopštenje Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS i Sindikata UNSA

Predstavnici pregovaračkih timova Vlade Kantona Sarajevo i Sindikata Univerziteta u Sarajevu održali su danas sastanak na kojem se razgovaralo o elementima Kolektivnog ugovora za djelatnost visokog obrazovanja čije potpisivanje se očekuje u najskorije vrijeme.


Tokom razgovora postignut je visok stepen razumijevanja u odnosu na rješenja koja će biti sadržana u Kolektivnom ugovoru i koja bi trebala imati za cilj poboljšanje postojećeg statusa zaposlenika Univerziteta u Sarajevu, a prije svega u smislu inoviranja osnovice i koeficijenata za obračun plata na UNSA.


U cilju implementacije iskazanih opredjeljenja pregovaračkih timova, dogovoreno je da se u petak ove sedmice održi ponovni sastanak pregovaračkih timova na kojem će se razmotriti konkretan prijedlog Kolektivnog ugovora.