Saopštenje Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS povodom Prijedloga zakona o visokom obrazovanju

Uvažavajući činjenicu da će Skupština Kantona Sarajevo na 32. sjednici zakazanoj za 31.07.2017. godine razmatrati Prijedlog zakona o visokom obrazovanju kao i činjenicu da je Senat Univerziteta u Sarajevu usvojio i javnosti saopštio „Stavove Senata Univerziteta u Sarajevu u vezi sa Prijedlogom Zakona o visokom obrzaovanju Kantona Sarajevo od 19.07.2017. godine“ te da je u vezi sa pomenutim Prijedlogom zakona za danas 27. jula 2017. godine zakazana 7. vanredna sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo daje saopštenje sljedećeg sadržaja:

Prijedlog zakona o visokom obrazovanju izrađen je uz puno poštivanje pravnog sistema Bosne i Hercegovine, odnosno Ustava BiH, Ustava Federacije BiH i Ustava Kantona Sarajevo kao i relevantnih zakona u državi Bosni i Hercegovini koji se primjenju u oblasti visokog obrazovanja, a što je zvanično potvrđeno od strane Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo, Ureda za zakonodavstvo Kantona Sarajevo, Ministarstva finansija Kantona Sarajevo te Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Kantona Sarajevo.

Zakonsko rješenje sadržano u Prijedlogu zakona o visokom obrazovanju kojima se uređuje pitanje uvođenja Univerziteta u Sarajevu kao javne ustanove u sistem trezorskog poslovanja predstavlja, nakon dugo godina odlaganja, punu implementaciju zakonske obaveze propisane:

a) Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“ broj: 59/07 i 59/09),

b) Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 102/13, 09/14, 13/14, 08/15 i 91/15)

c) Zakona o trezoru u Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 26/16),

Zakonsko rješenje kojim se reguliše pravni subjektivitet Univerziteta u Sarajevu te fakulteta/akademija i naučnoistraživačkih instituta u njegovom sastavu, u cijelosti je zasnovano na odredbama Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“ broj: 59/07 i 59/09),

Zakonsko rješenje u odnosu na nadležnost Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu je u cijelosti zasnovano na odredbama Okvirnog zakona o visokom obrazovanju 59/07 i 59/09), u BiH i Zakonu o ustanovama u BiH („Službeni list RBiH“ broj: 6/92, 8/93 i 13/94),

Zakonsko rješenje u odnosu na sastav/strukturu Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu je zasnovano na Okvirnom zakonu o visokom obrazovanju, Zakonu o ustanova i prati rješenja prisutna u evropskom prostoru visokog obrazvanja. U značajnom broju evropskih država većinu ili sve članova upravljačke strukture imenuju nadležne obrazovne vlasti.

Zakonska rješenja u Prijedlogu Zakona o visokom obrazovanju podrazumijevaju da se postupak izbora i imenovanja rektora Univerziteta u Sarajevu, odnosno dekana fakulteta i akademija te direktora naučnoistraživačkih instituta u njegovom sastavu, provodi potpuno autonomno od strane akademskih tijala Univerziteta odnosno njegovih organizacionih jedinica, bez uplitanja Upravnog odbora Univerziteta ili nadležnih obrazovnih vlasti.

Na kraju, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo ističe da su u Prijedlog zakona o visokom obrazovanju ugrađene sve primjedbe i sugestije koje su u proteklom periodu usaglašene između Univerziteta u Sarajevu, Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu i predlagača Zakona. Uvažavajući naprijed navedeno, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo apeluje na sve subjekte koji u javnom prostoru iskazuju stav o Prijedlogu zakona o visokom obrazovanju da to čine na argumentovan način, poštivajući normativno-pravni okvir u državi Bosni i Hercegovini, te iskustva i praksu u evropskom prostoru visokog obrazovanja čije dostizanje predstavlja opredjeljenje nadležnih obrazovnih vlasti, ali i akademske zajednice u Bosni i Hercegovini.

M I N I S T A R

Prof. dr. Elvir Kazazović