Saopštenje za javnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS: Instrukcija ne povlači za sobom paralelno izvođenje nastavnog procesa na tri jezika

Zbog velikog interesa kojeg je u javnosti izazvala Instrukcija Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, broj: 11-04-38-27994-1/17 od 28.09.2017. godine, a kojom se tretira pitanje upotrebe jezika u nastavnom procesu i drugim oblicima odgojno-obrazovnog rada u školama, cijenimo potrebnim javnost upoznati o sljedećem:

Poštivanje ustavne odredbe o upotrebi jezika konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini uređeno je Okvirnim zakonom o osnovnom i srednjem obrazovanju ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 18/03) koji u članu 7. propisuje:

"Jezici konstitutivnih naroda u BiH upotrebljavat će se u svim školama, u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Svi učenici će izučavati u školama pisma koja su u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini“.

Shodno naprijed citiranom članu Zakona proizilazi da je škola obavezna osigurati da se u nastavnom procesu upotrebljavaju samo jezici konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini, koji se prema članu 7. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo imenuju jednim od tri naziva: bosanski jezik, hrvatski jezik ili srpski jezik“.

U skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavom Kantona Sarajevo i zakonskim propisima u pedagošku dokumentaciju i evidenciju može se ravnopravno unositi samo jedan od zvaničnih jezika, a za koji se prethodno opredijeli roditelj/staratelj učenika odnosno ili bosanski jezik ili hrvatski jezik ili srpski jezik.

Dakle, predmetnom Instrukcijom se u zvaničnu upotrebu ne uvode novi jezici niti se iz upotrebe isključuje bilo koji od zvanično ustavom i zakonima prepoznatih jezika, nego se njihovo imenovanje i upotreba usklađuju sa ustavom i zakonima kojima je utvrđeno koji su jezici u upotrebi i kako se oni imenuju.

Instrukcijom Ministarstva dosljedno se implementiraju ustavne i zakonske odredbe koje propisuju  da se nastava i drugi oblici odgojno-obrazovnog rada mogu izvoditi samo na zvanično prepoznatim i definiranim jezicima, odnosno da se ubuduće jezik na kojem se izvodi nastava može imenovati jednim od tri zvanična jezika, umjesto do sada ostavljene mogućnosti četiri izbora.

Ministarstvo skreće pažnju da predmetna Instrukcija ne povlači za sobom paralelno izvođenje nastavnog procesa na tri jezika, što potvrđuje praksa iz proteklog perioda, jer je i prije izdavanja Instrukcije postojala mogućnost da se nastava izvodi na jednom od tri zvanična jezika, a do danas to nije rezultiralo izvođenjem odvojene nastave.

Podsjećamo da je i Institucija ombudsmena/ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine dala Preporuku, broj: P-107/16 od 20.06.2016. godine, nadležnim obrazovnim vlastima u vezi sa ravnopravnim tretmanom sve djece u školama na prostoru Bosne i Hercegovine, koja se odnosi na korištenje naziva jezika u zvaničnoj upotrebi u školama.

        

M I N I S T  A R

Prof. dr. Elvir Kazazović