Saradnja Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS i Caritasa Švicarske u projektu "Predškolsko obrazovanje za svu djecu"

Ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo (KS) Elvir Kazazović i direktorica Javne ustanove "Djeca Sarajeva" Jasmina Čongo potpisali su danas Memorandum o saradnji sa direktorom Caritasa Švicarske za Zapadni Balkan Danielom Bronkalom. Memorandum je potpisan u okviru projekta "Predškolsko obrazovanje za svu djecu" koji pomenuta organizacija provodi na području KS sa partnerskim organizacijama.

Primarni cilj saradnje je uključivanje djece iz osjetljivih i marginalizovanih društvenih grupa u predškolsko obrazovanje, ali i unapređenje ovog nivoa obrazovanja u KS, rečeno je ovom prilikom.

Kako je ranije dogovoreno, jedna od planiranih aktivnosti je nabavka i opremanje autobusa-pokretnog vrtića za djecu uzrasta četiri do šest godina iz ruralnih područja, a kojoj obdaništa na području KS nisu dostupna. Autobus uređen kao vrtićka ustanova u funkciji će biti od naredne školske godine. U njemu će sa mališanima raditi dva odgajatelja, socijalni radnik i jedan asistent iz romske populacije.

Finansijska sredstva za nabavku putujućeg vrtića obezbijedio je Caritas Švicarske.

Minisitar Kazazović je zahvalio predstavnicima ove organizacije na značajnoj donaciji koja će omogućiti da i djeca iz najudaljenijih područja budu uključena u sistem predškolskog odgoja.

Po riječima direktora Bronkala, to je samo jedna od aktivnosti u okviru pomenutog projekta koji za cilj ima uključivanje što većeg broja djece u predškolsko obrazovanje, kao i njegovo unapređenje novim modulima u metodologiji rada sa mališanima.

Projekt će se realizovati  do aprila 2021. godine na području KS i Zeničko-dobojskog kantona.