Sastanak ministra Kazazovića i predstavnika DVV International: Nastavak saradnje na programima obrazovanja odraslih u Kantonu Sarajevo

Ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović i njegova pomoćnica za srednje obrazovanje i obrazovanje odraslih Lamija Husić primili su danas regionalnu direktoricu DVV Internationala za regiju Kavkaza, Turske i Jugoistočne Evrope Maju Avramovsku i direktora Ureda ove organizacije za BiH Emira Avdagića.

Razgovarali su o obrazovanju odraslih u Kantonu Sarajevo, kao i o mogućim zajedničkim aktivnostima u cilju njegovog unapređenja.

Ministarstvo već duže vrijeme uspješno sarađuje sa ovom organizacijom u čijem fokusu rada je obrazovanje pomenute kategorije stanovništva. Kako je istaknuto, DVV International – Ured za BiH dao je značajan doprinos kreiranju Zakona o obrazovanju odraslih KS, ali i podzakonskih akata koji su bili neophodni za početak njegovog implementiranja 2015. godine. Zakon uređuje i definiše proces cjeloživotnog učenja, načine i verifikaciju, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju radne snage za potrebe tržišta rada, a brojnim licima sa evidencija nezaposlenih daje mogućnost da steknu prvo formalno obrazovanje i prvo zanimanje.

"Danas smo razgovarali o saradnji za naredni trogodišnji period. Ukazali smo, između ostalog, na potrebu za dodatnom edukacijom uposlenika Ministarstva o ovoj oblasti, te je dogovoreno organiziranje zajedničke konferencije o temi obrazovanja odraslih. Također je iskazana potreba za izradom softvera uz pomoć kojeg bi Ministarstvo u svakom trenutku imalo uvid u procese koji se dešavaju u oblasti obrazovanja odraslih u Kantonu Sarajevo, odnosno informacije o ponuđačima usluga za ovu vrstu obrazovanja, broju polaznika koji su završili određene programe i ostalom", izjavio je ministar Kazazović nakon sastanka.

Primarni fokus rada DVV Internationala je promocija stručnog i obrazovanja odraslih, u skladu sa trenutnim potrebama tržišta rada i u saradnji sa ustanovama za obrazovanje odraslih, nevladinim organizacijama i tehničkim školama iz formalnog sistema obrazovanja, kako bi se omogućilo učesnicima da završe obuku sa priznatim certifikatom i tako povećaju šanse za zaposlenje.