Sastanak predstavnika Kantona, IZ i škola: Sporazumom riješiti specifična pitanja u radu Prve bošnjačke gimnazije i Gazi Husrev-begove medrese

Na poziv predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo Elmedina Konakovića, direktori Prve bošnjačke gimnazije i Gazi Husrev-begove  medrese Naida Muminović Hota i Mensur Malkić, te direktor Uprave za obrazovanje, nauku i kulturu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini  Dževad Hodžić održali su sastanak sa ministricom za obrazovanje, nauku i mlade Zinetom Bogunić.

Zaključak tog sastanka je da će Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo sa upravama Prve bošnjačke gimnazije i Gazi Husrev-begove medrese formirati stručni tim radi izrade prijedloga sporazuma kojim će se regulisati određena specifična pitanja vezana za rad ove dvije srednjoškolske ustanove.

Kako je obrazloženo, osnivači  Prve bošnjačke gimnazije i Gazi Husrev-begove medrese su Rijaset i Sabor Islamske zajednice BiH dok njihov rad finansira Kanton Sarajevo, zbog čega ove dvije škole imaju dvojaku nadležnost, odnosno Kantona i Islamske zajednice.

“Stoga je neophodna saglasnost i dogovor obje strane u regulisanju  pitanja od značaja za rad ovih škola a koji se između ostalog odnose na izgled diploma koje izdaju,  školski kalendar i druga specifična pitanja vezana za njihove nastavne planove i programe”, naveo je Hodžić.

Istakao je da obje ove škole provode sve  propise KS-a vezane za Zakon o srednjem obrazovanju KS.


“Kanton Sarajevo u nekoliko procesa ima odličnu saradnju sa vjerskim zajednicama. Islamska zajednica je naš partner u procesu odgoja i obrazovanja naših mladih generacija. Nekoliko institucija čiji je osnivač Islamska zajednica finansira se iz Budžeta KS. Shvatamo neke specifičnosti i zahtjeve Islamske zajednice da se u nekim slučajevima izađe u susret njihovim potrebama. Sastanak je bio vrlo konkretan i ministrica Bogunić je predložila rješenja za probleme na koje nailazimo u praksi. Naše opredjeljenje i dalje ostaje dobar odnos sa vjerskim zajednicama, mislim da ćemo te odnose i dodatno unaprijediti”, izjavio je ovom prilikom predsjedavajući Konaković.