Sastanak premijera Konakovića i ministra Kazazovića sa predstavnicima Vijeća roditelja KS: „Reforma obrazovnog procesa u Kantonu Sarajevo pokrenuta je zbog naše djece“

Analiza izrade radnih verzija prijedloga reformskih zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju te o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo tema je o kojoj su danas razgovarali premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković i ministar za obrazovanje nauku i mlade KS Elvir Kazazović sa predsjednicom i potpredsjednikom Upravnog odbora Vijeća roditelja KS Jasminkom Kalmar i Hamdija Šetić.

„Cijeli ovaj reformski proces aktuelna Vlada je pokrenula zbog naše djece, jer nam od osnovnog do visokog obrazovanja, nažalost, nisu u fokusu djeca, učenici i studenti, već školski odbori, mandati direktora škola, dekani sa velikim platama, članovi senata“, istakao je na početku sastanka premijer Konaković. Dodao je kako će donošenje ovih zakona najvjerovatnije biti prolongirano, zbog stavova koji su posljednjih dana iznijeli predstavnici Ekonomsko-socijalnog vijeća, sindikata, roditelja.

Predstavnici Vijeća roditelja KS su predočili svoje primjedbe u odnosu na trenutne tekstove prijedloga ovih zakona koji se, između ostalog, odnose na broj članova školskih odbora kao i na broj predstavnika roditelja u njima. Po predložnoj verziji ukupni broj članova trebao biti smanjen na četiri, od čega bi jedan član bio imenovan iz reda roditelja. Prijedlog Vijeća je da u ovim odborima treba biti pet članova sa dva predstavnika roditelja. Predložili su i da se u tekstove ovih zakona ugrade i mehanizmi smjene direktora za koje se utvrdi da ne rade po zakonu. Založili su se i za uvođenje jednakog zakonskog rješenja vezanog za mandate direktora u osnovnim, ali i srednjim školama. Ostale primjedbe su se ticale predloženih članova koji tretiraju uređenje i provedbu inkluzivne nastave u školama, nastavne planove i programe, kaznene odredbe, a sve s ciljem, kako su istakli, zaštite učenika.

Ministar Kazazović je predočio trenutna zakonska rješenja i razloge zbog kojih su oni uvršteni u prijedloge njihovih tekstova. Između ostalog, naglasio je da je predloženi broj članova školskih odbora četiri iz razloga što svi trebaju imati jednak uticaj na donošenje odluka, kao i podjednak procent odgovornosti, posebno kada su u pitanju procesi izbora direktora.

Kako bi se došlo do najboljih usaglašenih rješenja za provedbu ovog izuzetno značajnog reformskog procesa, sa istom tematikom za sljedeću sedmicu najavljen je zajednički radni sastanak predstavnika Vlade KS i Vijeća roditelja KS, sindikata te direktora osnovnih i srednjih škola.