Skupština KS:Ukinut proljetni raspust u osnovnim i srednjim školama

Izmjene i dopune Zakona o osnovnom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju, kojim je ukinut proljetni raspust, usvojene su na današnjoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo po skraćenom postupku.

U obrazloženju se navodi da se ovaj raspust, kao zakonsko rješenje, pokazao kao neproduktivan i da je uzrokovao da se školska godina završava prekasno, tačnije u drugoj polovini juna, a što u značajnoj mjeri utječe na kvalitet nastavnog procesa.

Donešen je Zakon o udžbenicima kojim je predviđeno isključivo korištenje samo jednog udžbenika za jedan nastavni predmet u jednoj generaciji, a njegova primjena će početi od 2020/2021. školske godine.

Prema novom Zakonu predviđeno je da Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS, na osnovu utvrđenog stručnog bodovanja od strane recenzenta, odobri za svaki predmet i svaki razred dva najbolje rangirana udžbenika sa spiska Federalnog ministarstva, uz obavezu da se samo prvorangirani udžbenik isključivo koristi za jedan nastavni predmet u jednoj generaciji.

Drugi udžbenik će se naći u upotrebi u slučaju povlačenja prvorangiranog udžbenika. Rangiranje udžbenika će se vršiti u skladu sa stručnim bodovanjem, a u slučaju da su dva udžbenika ocijenjena istim brojem bodova, prednost će imati udžbenik s većim brojem najviših ocjena.

Federalni spisak udžbenika će se koristiti i primjenjivati do formiranja i donošenja Kantonalnog spiska udžbenika.

Zastupnici su danas dali saglasnost na zaključivanje Ugovora o kupovini zemljišta površine 1700m², upisanog u z.k. izvatku broj 1600 KO SP Donji Butmir, između Kantona Sarajevo, kao kupca s jedne strane i Vanovac Zore, Vanovac Fadile i Vanovac Boriše kao prodavaca, s druge strane.

Usvojena je Odluka o osnivanju Javne ustanove Institut za razvoj preduuniverzitetskog obrazovanja KS, s ciljem formiranja institucije, u čiji se rad neće uplitati politika, nego će to biti ekspertna organizacija najkvalitetnijih ljudi iz obrazovanja. Do sadašnji Prosvjetno - pedagoški zavod (PPZ) nije, kako je navedeno, odgovorio na dinamične potrebe obrazovnog sistema u Kantonu Sarajevo i posljednjih godina egzistira na margini obrazovne zajednice.

Institut ima izuzetan društveni značaj kao krovna organizacija u preduniverzitetskom obrazovanju i trebao bi pratiti rad i biti podrška predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, te obrazovanju odraslih.

Poručeno je da oni koji rade u PPZ-u neće ostati bez posla, nego će imati priliku da izaberu da budu u Institutu, ili da ostanu unutar resornog ministarstva i budu raspoređeni na drugim poslovima.

Odluka o vršenju ovlaštenja skupštine u javnim preduzećima čiji je osnivač Kanton Sarajevo nije usvojena, dok je Odluka o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju KS za potpisivanje ugovora o kupoprodaju nekretnine putem neposredne pogodbe sa Ambasadom Države Katar u svrhu oblikovanja građevinske parcele dobila saglasnost zastupnika.