Smanjiti razlike u obrazovanju romske djece

Memorandum o saradnji koji se odnosi na realizaciju projekta "Uključivanje Roma kroz obrazovanje i socio-ekonomsku podršku 2017- 2019.godine" potpisali su danas ministar za obrazovanje,nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović i direktor ureda švicarskog Caritasa u Sarajevu Daniel Bronkal.

Ovom prilikom je navedeno kako je cilj ovog projekta, a koji se implementira u Kantonu Sarajevo, smanjiti razlike u obrazovanju između romske djece, te pružiti kvalitetnije obrazovanje i podršku ovoj populaciji.

"Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade smatra da se pitanje nacionalnih manjina treba definirati Pedagoškim standardima i rješavati sistemski", naglasio je ministar Kazazović, nakon potpisivanja.

Predstavnici Caritasa su poručili da su oni zainteresovani za nastavak realizacije projekata koji će pružiti podršku romskoj djeci u izvršavanju školskih obaveza.

Kako su istakli, u interesu im je da ova djeca postižu što bolje rezultate, ali i da se poboljša komunikacija između romskih porodica, školskih i lokalnih zajednica.