Studijska posjeta Ministarstvu obrazovanja, nauke i mladih KS: Nadležnima za obrazovanje odraslih u Makedoniji prezentirana iskustva Kantona Sarajevo u ovoj oblasti

U organizaciji DVV International - Ureda za BiH  i Centra za cjeloživotno učenje iz Skoplja, danas je u posjeti Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo boravila studijska grupa iz Makedonije koju je predvodio direktor pomenutog Ureda Emir Avdagić.

Povod ove posjete je upoznavanje sa sistemom obrazovanja odraslih u BiH kao i preuzimanje dobrih praksi u ovoj oblasti, a koje se u Kantonu Sarajevo implementiraju od 2015. godine.

U posjeti su bili predstavnici Centra za obrazovanje odraslih u Makedoniji, Nacionalne agencije za Erasmus plus, te radničkih univerziteta u Makedoniji koji su nadležni za provođenje obrazovanja odraslih.

Tom prilikom, pomoćnica ministra za srednje obrazovanje i obrazovanje odraslih KS Lamija Husić prezentirala je gostima postignute rezultate u toj oblasti od  donošenja Zakona o obrazovanju odraslih u KS prije tri godine. Također su razmijenjena mišljenja i iskustva o problemima kao i načinima unapređenja stanja u oblasti obrazovanja odraslih.

Zakon o obrazovanju odraslih KS uređuje i definiše proces cjeloživotnog učenja, načine i verifikaciju, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju radne snage za potrebe tržišta rada, a brojnim licima sa evidencija nezaposlenih daje mogućnost da steknu prvo formalno obrazovanje i prvo zanimanje.

Kako je navela pomoćnica Husić, uz ovaj zakon, koji je Skupština usvojila 2015. godine, Ministarstvo je donijelo i pet podzakonskih akata koji su bili neophodni za njegovu implementaciju.

"Donijeli smo i Program osnovnog obrazovanja odraslih u KS, kao i Plan njihovog obrazovanja. Potom smo izvršili registraciju centara za obrazovanje odraslih. Trenutno ih je devet na području Kantona, kako privatnih, tako i javnih ustanova koje su u sastavu Ministarstva. Među njima je nekoliko srednjih škola, jedna osnovna i jedna visokoškolska ustanova, a toku je registracija još nekoliko takvih centara. Ono što nas je motiviralo na implementaciju ovog zakona je da omogućimo osobama na tržištu rada da postanu konkurentnije, da se mogu prekvalifikovati i dodatno osposobiti. Neophodno je i ohrabriti ih, a posebno one sa 40 i više godina, koji godinama ne rade, da se aktiviraju i prijavljuju na takve programe kako bi stekli nove kompetencije i dobili priliku za zaposlenje", obrazložila je između ostalog pomoćnica Husić.