Stvoriti obrazovni sistem u čijem središtu će biti učenici, a nastavnici će imati ulogu facilitatora

Unapređenje obrazovnog sistema u Kantonu Sarajevo, provođenje projekta ENABLE i buduća saradnja bile su teme o kojima su na sastanku razgovarali ministrica za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Zineta Bogunić i direktor Misije USAID-a Peter Duffy, te predstavnici Ambasade Sjedinjenih Američkih Država Holly Zardus, Veronica Czastkiewicz i Marinko Sakić.

USAID je najavio da će za razvoj obrazovnog sektora uložiti oko sedam miliona dolara, a poseban fokus će biti na obukama nastavnika o novim metodologijama i strategijama podučavanja.

Navedeno je kako su dvije STEM učionice otvorene na području Kantona Sarajevo. Ovo je realizovano u okviru projekta „Unapređenje osnovnog učenja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini“ - Enhancing and Advancing Basic Learning and Education in Bosnia and Herzegovina (ENABLE-BiH) koji implementira Agencija za međunarodnu saradnju SAD-a (USAID) zajedno sa Save the Children za Sjeverozapadni Balkan.

Razgovaralo se i o ključnim komponentama pomenutog projekta i mogućnostima njegovog proširenja i u druge osnovne škole.

Ovom prilikom, ministrica Bogunić predstavila je dosadašnje kao i buduće aktivnosti koje resorno ministarstvo planira realizirati, ističući kako su spremni da sarađuju sa USAID- om, a sve u cilju provođenja reformskih procesa koji se tiču obrazovnog procesa.

Na sastanku je zaključeno da je nastavni proces kojem se teži u svim odgojno-obrazovnim ustanovama onaj u čijem su središtu učenici i koji će doprinijeti razvoju kognitivnih vještina i kapaciteta za kritičko razmišljanje, ali i većoj primjenjivosti stečenog znanja. U tim procesima nastavnici će imati ulogu facilitatora koji podstiču i pospješuju proces učenja kod učenika.