Tematska sjednica Skupštine Kantona Sarajevo o stanju obrazovanja i nauke

Današnja Tematska sjednica Skupštine Kantona Sarajevo o stanju obrazovanja i nauke u Sarajevu u svom prvom dijelu bila je posvećane  predstavljanju i analizi ove oblasti koju je zastupnicima u Skupštini KS i javnosti prezentirala ministrica za obrazovanje, nauku i mlade u Vladi KS Zineta Bogunić.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS pod svojom ingerencijom ima JU „Djeca Sarajevo“ sa 31 organizacionom jedinicom, 30 privatnih vrtića, 78 osnovnih škola škola (javnih i privatnih), 43 srednje škola (36 javnih i 7 privatnih), UNSA sa 30 organizacionih jedinica, tri privatna univerziteta, dvije visoke škole, te Studentskim centrom i 83 autoškole.

Tokom 2018. godine Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade je oformilo Komisiju za izradu Strategije za razvoj obrazovanja u Kantonu Sarajevo što je rezultiralo prvom obrazovnom strategijom koja, nažalost, nije predstavljena javnosti i nije počela njena implementacija, istakla je ministrica Bogunić.

„Cijeneći složenost i kompleksnost oblasti i procesa u nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, izuzetno važnim se pojavljuje pitanje adekvatne njegove kadrovske popunjenosti . Zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo trebaju znati da je prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu predviđeno ukupno 83 izvršioca, a da je trenutna popunjenost 43 posto”, naglasila je ona.

U širokoj prezentaciji trenutnog i viziji budućeg stanja u ovoj oblasti, ministrica je govorila o predškolskom obrazovanju i odgoju. Posebno mjesto i važnost dato je pokrenutim procesima u inkluziji djece sa invaliditetom u sve nivoe obrazovanja, uz preporuke daljeg postupanja i obezbjeđenja boljih uslova za njihovu lakšu integraciju u obrazovni sistem.

Istaknuta je važnost eliminacije lista čekanja za upis u vrtiće, te aktivnosti ustanova u odgoju i obrazovanju djece u skladu sa Programom rada Ministarstva.

Izneseni su i egzaktni podaci o broju upisane djece u odjeljenjima osnovnih i srednjih škola, o trenutnoj upisnoj politici i potrebi njene promjene uz prilagođavanje potreba tržišta rada. 

Važno mjesto danas je imala tema pokrenute kurikularne reforme, njeni pilot projekti i rezultati.  Uz sve to, naglašena je potreba procjene postignuća i znanja učenika, rezultata eksterne mature, stručnog usavršavanja  nastavnika, odgajatelja i stručnih saradnika.

Udžbenička politika, obrazovanje odraslih, struktura upisa studenata, integracija Univerziteta, politika prema mladima, donošenje nedostajućih zakona i provedbenih propisa, naglašena potreba primjene digitalnih platformi, koncept dualnog obrazovanja, nastavni planovi i programi, otvorenost nastave, finansiranje  takođe su bile teme o kojima je danas govorila ministrica Bogunić.

Razvoj nauke, analiza stanja, nedostaci i preporuke u ovoj oblasti takođe su bili važan dio današnje Informacije o stanju u obrazovanju i nauci.

Informacija je pobudila veliki interes zastupnika koji su postavili brojna pitanja na koje će resorno Ministarstvo dati odgovore u drugom dijelu današnje sjednice koja se nastavlja u popodnevnim satima.