Uskoro potpisivanje Memoranduma o saradnji za školsku 2018/2019.godinu kojim se definiše način organizovanja i provođenja takmičenja i smotri učenika osnovnih škola i djece predškolskog uzrasta na području KS

Memorandum o saradnji za školsku 2018/2019.godinu kojim se definiše način organizovanja i provođenja takmičenja i smotri učenika osnovnih škola i djece predškolskog uzrasta na području Kantona Sarajevo, te vrednovanje postignutih rezultata, nagrađivanje, finansiranje, praćenje i izvještavanje bio je povod sastanka ministrice za obrazovanje, nauku i mlade KS Zinete Bogunić s pomoćnicima općinskih načelnika Službi za obrazovanje.

Prijedlog Memoranduma za školsku 2018/2019.godinu je već izrađen, te uskoro slijedi njegovo potpisivanje.

Cilj takmičenja i smotri je afirmacija odgojno-obrazovnog rada kroz predstavljanje dostignutog nivoa znanja, vještina i sposobnosti, te razvoja potencijala učenika u skladu sa njihovim afinitetima i interesovanjima.

Njihova svrha je provjera rezultata rada, stečenih znanja, vještina i sposobnosti učenika iz nastavnih predmeta, odnosno oblasti, te se našim učenicima daje mogućnost da budu rezultati njihovog rada prepoznati i nagrađeni.

Kalendar takmičenja i smotri donosi resorna ministrica najkasnije do kraja novembra tekuće školske godine i posredstvom Prosvjetno-pedagoškog zavoda, koji dostavlja općinskim službama nadležnim za obrazovanje, kao i predškolskim ustanovama i školama.

Pravo učešća na općinskim takmičenjima i smotrama imaju djeca/učenici koji su na školskim takmičenjima/smotrama, koja provode škole i predškolske ustanove ostvarili rezultate, odnosno osigurali pravo za takmičenje na višem nivou, propisane propozicijama organizatora takmičenja i smotri.

Predškolska ustanova, škola i općina obavezni su obezbijediti neophodne uslove za realizaciju takmičenja ili smotri.

Na sastanku je bilo riječi i o školskim područjima u osnovnim školama Kantona Sarajevo prilikom upisa učenika u prvi razred.