Uspostava centra za predškolski odgoj i obrazovanje djece sa poteškoćama u razvoju

Ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović, v.d. direktor JU Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju „Vladimir Nazor“ Mersudin Kadrić i načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo potpisali su danas Sporazum o uspostavi centra za predškolski odgoj i obrazovanje djece sa teškoćama u razvoju.

Ministar Kazazović izrazio je zadovoljstvo što se potpisivanjem ovog Sporazuma konačno postiglo trajno rješenje za proširenje infrastrukturnih kapaciteta namijenjenih za predškolski odgoj djece sa teškoćama u razvoju, te najavio da će i Ministarstvo u narednom periodu intenzivirati aktivnosti na rekonstrukciji objekta uključujući i povećanje energetske efikasnosti istog.

Općinsko vijeće Novo Sarajevo na svojoj 15. sjednici usvojilo je Odluku o davanju na korištenje školskog objekta JU Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju „Vladimir Nazor“, a u cilju proširenja djelatnosti radi uspostavljanja centra za predškolski odgoj i obrazovanje djece sa teškoćama u razvoju, a koji obuhvata i ranu intervenciju, produženi stručni tretman, opservaciono-dijagnostičke postupke, radno okupacione terapije i druge primjerene oblike školovanja učenika sa teškoćama, u skladu sa saglasnošću Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS.

Ovim Sporazumom Općina Novo Sarajevo, u skladu sa pomenutom Odlukom Vijeća, daje na korištenje školski objekat u ulici Kemala Kapetanovića br. 43, JU Centar „Vladimir Nazor“, dok se resorno Ministarstvo obavezuje da obezbijedi sredstva za rad centra u skladu sa predškolskim standardima i normativima, te da vrši praćenje uspostave i rada centra.

U svom obraćanju, općinski načelnik Nedžad Koldžo istakao je da je u cilju sistemskog rješavanja gorućeg problema nedostatka prostora za uspostavu centra namijenjenog predškolskom uzrastu djece sa teškoćama u razvoju, Općina ponudila resornom ministarstvu školski objekat u ulici Kemala Kapetanovića, koji će putem nadležne Javne ustanove Centar „Vladimir Nazor“ biti priveden svojoj konačnoj namjeni.

"Općina Novo Sarajevo više od 12 godina na različite načine podržava rad Centra „Vladimir Nazor“, a u Budžetu za ovu godinu predviđena su sredstva u iznosu od 10.000 KM za adaptaciju objekta i nabavku potrebne opreme kako bi centar što prije počeo sa radom, istakao je načelnik Koldžo.

Direktor Centra „Vladimir Nazor“ Mersudin Kadrić zahvalio se Općini i resornom ministarstvu na uloženim naporima kako bi se i ovom uzrastu djece omogućio adekvatan odgoj i obrazovanje. Na ovaj način, istakao je direktor Kadrić, Centru se proširuju kapaciteti i djelovanje i na predškolski uzrast, a ovaj objekt zadovoljava sve potrebne uslove za ove namjene.