Vlada Kantona Sarajevo: I ove godine omogućena nastava za učenike iz Konjević Polja

Vlada Kantona Sarajevo biće i ove godine potpisnica Sporazuma o zajedničkoj saradnji u organizaciji instruktivne nastave za učenike osnovnih škola sa područja naselja Konjević Polje – Bratunac za prvo polugodište školske 2017/2018. godine.

Uz Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, koje preuzima obaveze finansiranja ove  nastave, potpisnica Sporazuma je Vlada Zeničko-dobojskog kantona gdje će biti organizovana nastava za učenike osnovne škole sa područja naseljenog mjesta Vrbanjci – Kotor Varoš.

Sve potpisnice su se sporazumjele o daljem, zajedničkom i koordiniranom načinu postupanja u namjeri osiguranja svih neophodnih uvjeta u organizovanju instruktivne nastave za učenike ovih  škola te i uredile  i ostala prateća aktuelna pitanja iz segmenta nesmetane realizacije ostvarivanja mogućnosti prava za nastavak nastave u prvom polugodištu školske 2017/2018. godine.

Vlada Kantona Sarajevo će izraditi Operativni plan sa opisom  načina organizovanja instruktivne nastave za učenike osnovne škole sa područja naseljenog mjesta Konjević Polje - Bratunac, uključujući i potrebni broj radno-angažovanog stručnog osoblja, osiguranja i neophodne koordinacije svih pratećih aktivnosti poput izvođenja, odnosno rasporeda časova instruktivne nastave, prihvatljivih modela nadoknade nastave, izdavanja prateće školske dokumentacije, pripreme razrednog odnosno završnog ispita a sve u skladu sa savremenim pedagoškim principima i standardima obrazovne prakse sa ciljem postizanja kvalitetnih ishoda učenja po svim predmetima i nastavnim sadržajima.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo će, u skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju KS, putem Javne ustanove Osnovna škola ,,Malta“ organizovati adekvatnu instruktivnu nastavu, polaganje razrednog ispita za učenike koji će pohađati instruktivnu nastavu, te osigurati potrebna sredstva za uplatu pripadajućih doprinosa, poreza i naknada za plaće za angažovano nastavno osoblje.