Vlada Kantona Sarajevo usvojila Nacrt strategije razvoja obrazovanja i nauke KS za period 2018-2022. godine

Vlada Kantona Sarajevo je na svojoj današnjoj sjednici usvojila Nacrt strategije razvoja obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo za period 2018-2022. godine.

Tim povodom, ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović obratio se medijima te naveo kako su do sada postojali samo neki okvirni strateški dokumenti, zbog čega je formirana Komisija za izradu pomenute strategije, radni timovi za predškolski, osnovni, srednjoškolski nivo obrazovanja, kao i za visoko obrazovanje i nauku te obrazovanje odraslih i cjeloživotno učenje.

“Godinu dana se radilo na ovoj strategiji sve dok nije dobijen jedan sublimirani dokument s kojim su se do sada uglavnom složili svi sudionici obrazovnog sistema”, istakao je ministar Kazazović te dodao kako sada odgovornost za ovaj važan dokument imaju timovi koji su na njemu radili.

Po njegovim riječima, on je trenutno u formi nacrta i kao takav bit će upućen u skupštinsku proceduru, ali i da postoji mogućnost da se on u javnoj raspravi značajno poboljša.

“Strateški dokument treba da unaprijedi razvoj obrazovnog sistema u Kantonu Sarajevo. Svaki nivo obrazovanja ima svoje ciljeve, ali najviše, njih deset, se odnosi na srednjoškolsko obrazovanje. Oni su: unapređenje infrastrukturnih i materijalno – tehničkih pretpostavki za kvalitetniji rad, unapređenje saradnje škola sa tržištem rada, gdje se pozivamo na zakon o dualnom obrazovanju na kojem trenutno radimo, zatim je potrebno provesti cjelovitu kurikularnu reformu za srednje opće i stručno obrazovanje, na nastavničke studijske programe upisivati samo najkvalitetnije kandidate, podići kvalitet inicijalnog obrazovanja nastavnika, razviti sistem podrške nastavnicima u profesionalnom razvoju, unaprijediti savjetodavni rad u školama, uvesti savjetovanje učenika za izbor karijere te osigurati preduslove za razvijanje individualnih potencijala svih učenika”, obrazložio je ministar Kazazović.

Kako je naglasio, Vlada Kantona Sarajevo izdvaja značajna sredstva za edukaciju nastavnog kadra koji radi zajedno sa matičnim fakultetima, a u čemu se  pokazao izvjesni napredak.

“U budućnosti bi trebalo izdvajati još veća i značajnija sredstva s obzirom da se nove tehnologije mijenjaju na dnevnoj bazi, tako da bi se ciljevi koji su zacrtani ovim strateškim dokumentima trebali implementirati u naredne četiri godine”, najavio je ministar Kazazović.

Na današnjoj sjednici se raspravljalo o Elaboratu o racionalizaciji mreže srednjih škola kao javnih ustanova u Kantonu Sarajevo, koji je povučen s dnevnog reda prije izjašnjenja o njemu, kako bi se umjesto termina racionalizacije, uvrstio termin optimalizacije u njegov naslov i tekst.

On će predstavljati polazni okvir za organizaciju dvije škole koje funkcioniraju u istoj zgradi.

“To se, prije svega, odnosi na Srednju mašinsku tehničku školu i Srednju školu metalskih zanimanja, Gimnaziju Dobrinja i Petu gimnaziju, te Školu za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje koja bi se trebala pripojiti Centru ‘Vladimir  Nazor'”, precizirao je ministar Kazazović.

Dodao je i kako se sve ovo neće sigurno desiti u ovoj godini, ali da je plan sprovesti ga u narednim godinama.