Vlada KS sa delegacijom akademske zajednice: Pokretanje planskog uređenja Kampusa

Sastanak premijera Kantona Sarajevo Edina Forte i ministara u Vladi KS sa delegacijom akademske zajednice koju je predvodio rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj bio je prilika za razgovore o aktuelnim temama o radu i problemima Univerziteta.

Novi kolektivni ugovor i finansijska integracija Univerziteta u trezor KS obezbijedio je veće i redovne plaće akademske zajednice koje se sada mogu mjeriti sa plaćama njihovih kolega u razvijenijim zemljama.

“Nakon 15 godina, uz podršku ove Vlade i Skupštine Kantona uspjeli smo podići naše plate. Takođe veliki značaj za nas imaju aktivnosti koje Vlada poduzima oko uređenja Kampusa, konačnog rješenja njegovog grijanja, najave skore izgradnje Biblioteke. Prelazak na trezor olakšao je naše finansijsko poslovanje mada su neka pravna i finansijska pitanja još uvijek otvorena i vjerujem da ćemo zajednički naći odgovore na njih”, istakao je rektor Škrijelj.

Prostor Kampusa treba staviti u urbane okvire, planski osmisliti i zajednički doći do optimalnih rješenja za njegovo funkcioniranje u punom kapacitetu u skladu sa potrebama akademske zajednice, jedan je od zaključaka sa ovog sastanka.

Ministrica za obrazovanje, nauku i mlade Zineta Bogunić najavila je da će dugo očekivani standardi i normativi za oblast visokog obrazovanja uskoro biti pred Vladom Kantona:

“Ovaj dokument će dati odgovore na mnoga pitanja, u kadrovskom, stručnom i finansijskom smislu. Finansijska sredstva, koja će biti ušteđena kroz njihovu primjenu, usmjerit ćemo u nastavne procese na fakultetima gdje postoji njihov nedostatak”, potcrtala je ovom prilikom ministrica Bogunić .