Vlada KS usvojila Studiju razvoja IT sektora i utvrdila strateške pravce njegovog razvoja

Vlada Kantona Sarajevo je, definišući sektor informacionih tehnologija, kao jednu od strateških grana privrednog razvoja, naručila studiju koja je uz pregled trenutnog stanja definisala viziju te  strateške i operativne ciljeve razvoja ovog sektora.

IT sektor u Kantonu Sarajevo čini gotovo 60 posto ove djelatnosti u Federaciji BiH i ima respektabilnu osnovu za dalji razvoj. Kako je istaknuto u Sudiji, i pored toga što kompanije koje trenutno ovdje djeluju imaju gotovo neograničen potencijal novog zapošljavanja koji se mjeri, kako ističu, u hiljadama radnih mjesta, njihov razvoj pa čak i dugoročan opstanak su upitni zbog nedovoljnog broja školovanih kadrova radi čega su već danas prisiljeni odbijati izuzetno atraktivne mogućnosti i ponude za implementaciju projekata.

Postojeće obrazovne institucije koje educiraju kadrove za ovaj sektor prema strukturi, trenutnim upisnim kvotama, obrazovnim kurikularnim profilima nastavnog kadra predstavlja apsulutno limitirajući faktor u razvoju IT oblasti. Kako bi se uhvatio korak sa vremenom, potrebama i potencijalima potrebne su sistematične i cjelovite promjene.

U kvalitetnom smislu Studija definiše neophodnost povećanja nivoa znanja i kompentencija nastavnog kadra, modernizaciju nastavnih planova kao i direktnu saradnju kompanija IT sektora i obrazovnih institucija. U kvalitativnom smislu, uz povećanje upisnih kvota na postojećim fakultetima Studija predlaže osnivanje ili restrukturiranje najmanje dvije srednje stručne škole, osnivanje IT fakulteta u okviru Univerziteta Sarajevo te inkorporiranje i privlačenje privatnih obrazovnih institucija u IT obrazovanje, uz zapošljavanje njihovim diplomanata u realnom IT sektoru.

Uz usvajanje ovog dokumenta, Vlada je odlučila djelovati u realizaciji tri strateška cilja. Zbog gore navedenog, svakako taj prvi cilj ide u pravcu restrukturiranja obrazovnog sistema. Uz otvaranja IT fakulteta i srednjih škola, bitan pravac je i uključivanje programa cjeloživotnog učenja i prekvalifikacija, što bi u perspektivi stvorilo mogućnost ostvarivanja strateškog cilja od 12.000  IT inžinjera i specijalista do kraja 2025. godine.

Drugi cilj i pravac djelovanja je uspostavljanje Tehnološkog parka koji će uključiti fleksibilne i funkcionalne prostore za potrebe IT kompanija kombinirane s prostorima za zgrade IT fakulteta uz prostor za IT istraživačke razvojne centre.

Fromiranje IT razvojnog vijeća, izmjena legislative, osnivanje fondova, obezbjeđivanje poreskih olakšica i subvencioniranje određenih aktivnosti predstavljaju treći, strateški cilj razvoja ovog sektora.

Nakon prihvatanja ovih ciljeva, Vlada je zatražila od nadležnih resora, u prvom redu od ministarstava obrazovanja i privrede, da naprave dinamičke planove i odrede korake u sistemskoj realizaciji prihvaćenih ciljeva. Uvođenje informatičkog obrazovanja već na samom početku osnovnog školovanja u KS se pokazalo kao dobar potez i trenutno treba fokus staviti na samu edukaciju edukatora u ovoj oblasti. Vlada očekuje da već od naredne školske godine budu napravljeni veći iskoraci u informatičkoj obrazovnoj ponudi, jer svi pokazatelji jasno govore koliki su potencijali u ovom sekoru te koliko on može doprinijeti privrednom razvoju  Kantona Sarajevo.