Vlada KS: Velika akcija čišćenja potvrdila da Sarajevo može biti čist grad

Vlada Kantona Sarajevo je nedavno okončanu dvomjesečnu Veliku proljetnu akciju čišćenja grada ocijenila izuzetno uspješnom, imajući u vidu sve pokazatelje obima urađenog posla uz nepodjeljenu podršku javnosti koja je prepoznala i podržala ovaj projekt.

Vlada je iskazala svoje čvrsto opredjeljenje da se započete aktivnosti nastave i unaprijede te je prihvatila smjernice i konkretene mjere u sistemskom rješevanju detektovanih problema u različitim segmentima komunalne infrastrukture i pružanju komunalnih usluga.

Kako bi se održao i nastavio zadati trend, prema Izvještaju Tima za realizaciju ovog projekta, potrebno je osigurati adekvatan broj komunalnih radnika, adekvatnu opremu, fleksibilnost u angažmanu sezonskih radnika, fleksibilnost u aranžmanu sa Službom za zapošljavanje. Takođe, nužno je osigurati centar monitoringa, uvesti stalni kontakt centar, redovnu komunikaciju institucija/aktera, pojačati zakonski okvir, imati stalnu PR kampanju i edukaciju.

Specifična pitanja kao što su pitanje pasa lutalica, dezinsekcija, deratizacije, pitanje grafita, reguliranje parkinga, otklanjanje napuštenih vozila, animalni otpad, čišćenje i kvalitet rasvjete potrebno je posebno definisati i tražiti adekvatna rješenja.

Nosilac poslova akcije čišćenja bilo je Ministarstvo komunalne privrede i infrastukture KS, a svoj doprinos uspješnosti akcije dalo je Ministarstvo saobraćaja, Zavod za izgradnju, JU Služba za zapošljavanje, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove, Ministarstvo za obrazovanje i nauku, Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša, preduzeća  „PARK“ i „RAD“ i POKOP”, Fond memorijala KS, JP Komunalac Hadžići, FB stranicu „Prljav grad Sarajevo“ i ostali.

U toku akcije od 20. aprila do 20. juna 2019. godine uklonjenje su 132 deponije, gdje je prikupljeno  344,20 tona otpada. Radnici na ručnom čišćenju su očistili površinu od 2.690.831 m², a čistilice dužinu od 1.888.382 metara. Cisterne su oprale od 3.802.227 m² javnih površina. Ukupna količina otpada prikupljenog za vrijeme akcije čišćenja na području Kantona Sarajevo iznosi 746,48 tona otpada. Obavljeno je čišćenje i uređenje dijela kompleksa Spomen park Vraca na površini većoj od 30.000 m² odakle je odvezeno preko 70 tona otpada.

Očišćeno je 26.135.694 m² zelenih javnih površina, pokošeno  6.385.600 m² travnjaka, izvršena sanitarna sječa 77 stabala i formiranje krošnji na 478 stabala, te sezonska izmjena cvijeća na površini od 1.474 m².

Kako je istaknuto, akcija je pokrenula i animirala i brojne pojedince, organizacije, udruženja i širu javnost da joj daju svoj aktivan doprinos. Njeni rezultati su jasan pokazatelj da Sarajevo može i mora biti čist grad uz imperativ da započete aktivnosti treba nastaviti i  unaprijediti.