Vlada KS: Zakupom objekta „Doma izviđača“ riješit će se pitanje nastavka funkcionisanja OŠ „Silvije Strahimir Kranjčević“

Vlada Kantona Sarajevo je na danas održanom nastavku 91. redovne sjednice prihvatila Informaciju Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS o dosada poduzetim aktivnostima na rješavanju pitanja korištenja objekta Saveza izviđača FBiH od strane Osnovne škole „Silvije Strahimir Kranjčević“.

Data je saglasnost resornom ministru da potpiše Ugovor o zakupu poslovnih prostorija objekta „Doma izviđača“, u ulici Mehmed-paše Sokolovića broj 2, radi osiguranja nastavka odvijanja nastavnog procesa u pomenutoj osnovnoj školi.

Vlada je zadužila resorno ministarstvo da, u saradnji sa Ministarstvom finansija KS i Kabinetom premijera, u okviru svojih ovogodišnjih budžetskih stavki iznađe poziciju sa koje bi se mogla preraspodijeliti finansijska sredstva i time osigurati iznos od 61.410,96 KM potreban za zakup pomenutog objekta do kraja ove godine, a time i nastavak funkcionisanja ove obrazovne ustanove u njemu.

Nakon formalnog potpisivanja i zaključivanja pomenutog ugovora Savez izviđača FBiH će odustati od izvršenja pravosnažne sudske presude broj: 65 0 Ps 267332 12 Ps.

Ugovorom je utvrđeno da će do kraja godine najamninu za zakup plaćati resorno ministarstvo, dok će u budžetu za narednu godinu ova namjenska sredstva biti osigurana na poziciji škole, nakon čega će ona preuzeti plaćanje najma.

U Ugovoru je također definisano da njegovo potpisivanje neće uticati na sudske postupke koji se vode oko predmetne nekretnine i da se oni nesmetano nastavljaju. O njima bi se moglo razgovarati tek nakon pravosnažnosti donesenih sudskih odluka u ovom predmetu, stoji u Ugovoru.