Cjeloživotno učenje je trend 21. stoljeća

Nacrt zakona o obrazovanju odraslih Kantona Sarajevu upućen je u javnu raspravu u trajanju od 30 dana a zastupnici su ga jednoglasno podržali, po riječima ministra za obrazovanje, nauku i mlade u Vladi Kantona Sarajevo Damira Marjanovića, ekspertna grupa je sačinila ovaj zakon, konsultirajući važeće zakone o visokom obrazovanju.

„Cjeloživotno učenje je trend 21. Stoljeća, tako se pruža prilika i onima koji nisu do sada bili u mogućnosti završiti osnovno i srednje obrazovanje – da to učine ili da se onima koji su nezadovoljni svojim zanimanjem pruži dodatna prilika svoj nivo obrazovanja trajno promjene“, posebno je istakao resorni ministar prof. dr. Damir Marjanović.

Zakonom se dodatno uređuje obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih, finansiranje i rukovođenje, a predviđeno je i da licencirane pravne osobe reguliraju akreditaciju programa.

Zakonom je predviđeno i formiranje Centra za obrazovanje odraslih koji će imati ulogu dodatne pripreme programa obrazovanja odraslih koji bi poboljšao proces uključivanja odraslih u svjetske tokove.

Kanton Sarajevo će finansirati obrazovanje za one koji nisu završili osnovnu školu, dok bi za one koji žele prekvalifikaciju ili srednju školu trebalo program