Dopuna dokumentacije za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje

Postupajući u skladu sa članom 86. stav (1) tačka 8. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), a na osnovu vaših zahtjeva za zdravstveno osiguranje, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo donijelo je rješenje kojim Vam se priznaje pravo na zdravstveno osiguranje.

PrilogVeličina
PDF icon zdravstveno_osiguranje.pdf60.88 KB