Dopuna - Upis učenika na zanimanja 3. stepena nakon drugog konkursnog roka

DOPUNA – Upis učenika na zanimanja 3. stepena nakon drugog konkursnog roka

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo obavještava da je omogućeno dodatno odjeljenje za zanimanje Rasadničar/Lugar (3. stepen zanimanje) u Srednjoj školi za okoliš i drvni dizajn Sarajevo kao dopuna prethodnom Saopštenju koje je objavljeno dana 25.7.2018. godine u vezi istog.

U skladu sa navedenim, učenici koji su imali ispod 63 boda i nisu upisani u prvom i drugom konkursnom roku, mogu se upisati direktnim predavanjem potrebne dokumentacije u navedenu školu – smjer Rasadničar/Lugar.