Eksterna matura u Kantonu SARAJEVO započela danas

U osnovnim školama Kantona Sarajevo 19. juna je počelo polaganje eksterne mature za učenike koji su uspješno završlili deveti razred. U skladu sa školskim kalendarom, učenici su danas polagali ispitni test iz Prvog stranog jezika (Engelski / Njemački jezik).

Oko 3800 učenika iz Kantona Sarajevo i 150 učenika koji dolaze izvan Kantona Sarajevo u 66 osnovnih škola polaže maturu koja je svojevrsna zamjena prijemnog ispita za upis u srednje škole. Ovo je peta godina da se u Kantonu Sarajevo organizira polaganje eksterne mature u osnovnim školama.

Učenici će eksternu maturu polagati 19. i 20. juna. Za 20. juni planirano je polaganje ispitnog testa iz predmeta Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik i književnost i Matematike. Škole su obavezne da svaki dan do 19 sati objave rezultate ispita za taj dan na istaknutim mjestima, a konačni rezultati eksterne mature za svaku školu trebalo bi da budu objavljeni 21. juna.