Eksterna matura u srednjim školama - Pilot projekat

Za učenike koji u tekućoj školskoj 2016/2017. godini pohađaju četvrti razred srednje škole na području Kantona Sarajevo, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo organizirat će Pilot projekat – polaganje eksterne mature.
Rezultati na eksternoj maturi, postignuti kroz pilot projekat ni u kojem smislu i formi neće uticati na ocjene iz predmeta iz kojih se polaže eksterna matura, kao ni prilikom upisa na visokoškolske ustanove, te je potrebno o ovome odmah i na adekvatan način informirati učenike, njihove roditelje, kao i profesore u školi.

Vodiči za tri nastavna predmeta iz kojih će se polagati eksterna matura i to za Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, Matematiku te za prvi strani jezik objavljeni su na web stranici Ministarstva.

Naglašavamo da vodiči predstavljaju materijal za adekvatnu pripremu za provođenje pilot projekta, te još jednom potcrtavamo da rezultati postignuti tokom testiranja ni na koji način neće uticati na zaključnu ocjenu učenika.

Pilot projekat eksterne mature za školsku 2016/17 će se realizirati 12. i 13. aprila 2017. godine (srijeda i četvrtak), prema sljedećoj satnici i rasporedu:
12.4.2017. godine (srijeda) – Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, sa početkom u 10,00h;
Engleski jezik /Njemački jezik, sa početkom u 12,00 sati
13.4.2017. godine (četvrtak) – Matematika, sa početkom u 10,00 sati.