Informacija - korištenje fiskulturnih sala

Ministarstvo za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo u posljednje vrijeme zaprimilo je veliki broj upita od strane osnovnih i srednjih škola vezano za nastavak korištenja fiskulturnih sala po osnovu zaključenih ugovora sa sportskim klubovima.

Uzimajući u obzir da su nadležni organi ublažili restriktivne mjere koje se odnose na otvaranje poslovnih subjekata i okupljanje ljudi, obaviještavamo Vas da smo saglasni sa nastavkom korištenja fiskulturnih sala u skladu sa zaključenim ugovorom.

S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju u Kantonu Sarajevo, prilikom realizacije rada u fiskulturnim salama posebno napominjemo na pridržavanje higijensko-epidemioloških mjera i preporuka izdatih od Federalne uprave civilne zaštite, Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo i Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo.