Informacija o provođenju eksterne procjene znanja za treći i šesti razred u osnovnim školama u Kantonu Sarajevo

U skladu sa članom 24. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 23/17, 33/17), u školskoj 2017./2018. godini će se provesti eksterna procjena znanja učenika osnovnih škola na području Kantona Sarajevo iz nastavnih predmeta Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, Matematike i prvog stranog jezika.

U prilogu se nalaze informacije i termini za provođenje eksterne procjene znanja učenika za 3. i 6. razred osnovne škole.