Informacija – Poziv za prijavu projekata u okviru UNESCO Participacijskog programa 2020-2021. godinu

Na osnovu Rezolucije 39 C/61, usvojene na 39. Generalnoj konferenciji UNESCO-a, Državna komisija BiH za saradnju sa UNESCO-m objavljuje Poziv za prijavu projekata u okviru UNESCO Participacijskog programa za 2020-2021. godinu.

Pojedinačne projekte je potrebno uskladiti sa usvojenim prioritetima UNESCO-a za pet glavnih programskih oblasti za period 2020-2021, koji su sadržani u dokumentu 40 C/5 Draft Budget and program 2020-2021 (stranice 49-179).

Informacije o uslovima i načinu apliciranja, kao i obrasci za apliciranje u elektronskoj formi, mogu se preuzeti na linku: http://www.unescobih.mcp.gov.ba/konkursi/?id=15224.