Informacija za učenike koji dolaze izvan Kantona Sarajevo o načinu prijave za polaganje ispita eksterne matue

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, u skladu sa Zakonom o osnovnom obrazovanju i odgoju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17 i 33/17) i Pravilnikom o polaganju eksterne mature („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 25/18 i 17/19), provodi eksternu maturu u osnovnim školama na području Kantona Sarajevo.

U skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj:23/17), učenici državljani Bosne i Hercegovine koji su završili osnovnu školu u Bosni i Hercegovini, izvan Kantona Sarajevo, upisuju se u srednje škole Kantona Sarajevo pod istim uvjetima kao i učenici sa područja Kantona.

Učenici koji dolaze izvan Kantona Sarajevo polaganje eksterne mature mogu prijaviti do 13.juna 2019. godine, i to u osnovnoj školi na području Kantona Sarajevo koju izabere roditelj/staratelj učenika.

Prilikom prijave za polaganje eksterne mature učenici koji dolaze izvan Kantona Sarajevo potrebno je da dostave slijedeću dokumentaciju u osnovnu školu na području Kantona Sarajevo koju izabere roditelj/staratelj učenika:

- Izvod iz matične knjige rođenih,
- Svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi,
- Uvjerenje o završenom 6., 7. i 8. razredu (ukoliko se radi o osmogodišnjem obrazovanju potrebno je dostaviti uvjerenje o
završenom 5.,6. i 7. razredu).