INFORMACIJE O JAVNOM POZIVU ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA ČLANA STRUČNOG TIMA ZA IZRADU DOKUMENTA KURIKULUMA

Poštovane nastavnice i nastavnici, profesorice i profesori,

pozivamo Vas da se prijavite na Javni poziv za prijavu kandidata za člana stručnog tima za izradu dokumenata kurikuluma i na taj način pomognete u prijeko potrebnoj reformi u Kantonu Sarajevo. Ukoliko budete izabrani, želimo da Vas upoznamo sa važnim činjenicama:

- Javni poziv za prijavu kandidata za člana stručnog tima za izradu dokumenta kurikuluma je usklađen sa važećim normativnim okvirom, a što je navedeno i u pravnom osnovu, a ovom prilikom posebno naglašavamo član 89. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Srajevo“, br. 23/17 i 33/17) koji daje mogućnost angažovanja do godine dana radniku škole na poslovima u ili izvan školske ustanove.
Što znači da za odabrane članove poslodavac ostaje matična škola u kojoj radnik ima zaključen ugovor o radu.
U tom smislu sva pitanja koja se tiču radnog odnosa regulisat će se sporazumom koji zaključuju direktor škole, Ministarstvo i radnik. Dakle, radnik i dalje ima status radnika koji ostvaruje prava iz Kolektivnog ugovora za djelatnost predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 4/18). Ugovor koji je pomenut u Javnom pozivu, a koji zaključuje angažovano lice i Ministarstvo na osnovu pomenutog sporazuma predstavlja obligacioni odnos kojim se definišu međusobna prava i obaveze, rokovi te eventualne posljedice nepoštivanja odredbi ugovora.
- Mjesto rada i ostala pitanja koja su vezana za radni odnos će biti uređena Sporazumom i Ugovorom uz dosljedno poštivanje važećeg normativnog okvira iz oblasti radnih odnosa (Zakon o radu, Kolektivni ugovor,...).
- Mogućnost prestanka radnog odnosa radniku angažovanom po ovom javnom pozivu nije moguć. Naime, radniku ne prestaje radni odnos, a na određeno vrijeme će biti primljena osobe koja će ga zamjenjivati na njegovim radnim poslovima dok traje angažman radnika na poslovima po Javnom pozivu.